biogrecia

Shop

Elementor #45851

Παραγγελιες, πληρωμες, παραδοσεις, επιστροφες

όροι χρήσης

Εισαγωγή

Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζουμε στο biogrecia.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, που δημιούργησε η ατομική επιχείρηση με επωνυμία Βασίλειος Μπόκας με έδρα Κατεχάκη 9, 11525, Αθήνα.

Πριν εισέλθετε, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση biogrecia.gr

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, και να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω της σελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στη σελίδα biogrecia.gr προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά σας στοιχεία, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση πληρωμής, καθώς και η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, το σταθερό σας τηλέφωνο (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε) και, τέλος, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). Προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης παραγγελίας είναι να έχετε ενηλικιωθεί και να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον νόμο.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθούν επιπλέον ο αριθμός της, η ημερομηνία λήξεως, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του νόμου 7Α παρ. 1 (β) Ν2472/97, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη, και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός εάν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία περί άρσης του απορρήτου (Ν.2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται η συναλλαγή, αλλά σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (EDPS), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Ασφάλεια

H Biogrecia, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος των ασφαλών συναλλαγών, καθώς και των προσωπικών σας δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται μέσω πιστοποιητικού SSL (SecureSocketLayers) 128bit, που εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δυο πλευρές – ιστοσελίδα και (browser) του χρήστη.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Biogrecia έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο – π.χ., για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σας. Η Biogrecia δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Καμία πληροφορία σας δε χρησιμοποιείται από τρίτους και τηρείται το απόρρητο της συναλλαγής. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, το ηλεκτρονικό κατάστημα της Biogrecia δε δημοσιοποιεί ούτε αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της biogrecia.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφουν κάθε προϊόν όσο και των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών, υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενων τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία θέτει προς πώληση τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία και ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών στην περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Τέλος, το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά τη διάρκεια πρόσβασής τους στον δικτυακό τόπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Biogrecia. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και να μην προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν τεχνικές βλάβες σε αυτόν ή στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Η παραγγελία μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως και ακολουθείται από τους όρους του άρθρου 4 του νόμου Ν.2251/1994 (Προστασία καταναλωτή) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Σύναψη σύμβασης παραγγελίας εξ αποστάσεως έχετε δικαίωμα να κάνετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και, ιδιαιτέρως, εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας.

Πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω E-SHOP

Η διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι εύκολη και ασφαλής. Εφόσον έχετε επιλέξει το/τα προϊόντα της αρεσκείας σας προσθέτοντάς τα κάθε φορά στο καλάθι των αγορών (πατώντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί), θα διαπιστώσετε ότι το καλάθι των αγορών σας θα εμφανίζεται με συνοπτικό τρόπο στο πάνω δεξιό τμήμα της οθόνης και θα ενημερώνεται συνεχώς. Μόλις ολοκληρώσετε τα ψώνια σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Καλάθι Αγορών» και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Αγορά με δημιουργία λογαριασμού: Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερώνεστε για την κατάσταση της τρέχουσας παραγγελίας σας και θα παρακολουθείτε τις παλαιότερες παραγγελίες σας. Θα σας ζητηθούν όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, fax εάν υπάρχει, διεύθυνση, πόλη ,Τ.Κ, χώρα και περιφέρεια (Σημείωση: όσα πεδία έχουν το * είναι υποχρεωτικά). Για την αγορά με δημιουργία λογαριασμού, απαραίτητο είναι να συμπληρώσετε και έναν προσωπικό κωδικό password, o οποίος σε συνδυασμό με το e-mail θα σας παρέχει κάθε φορά πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.

Αγορά ως επισκέπτης: Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ζητηθούν όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, fax εάν υπάρχει, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, χώρα και περιφέρεια.

Τρόποι πληρωμής

  1. Αντικαταβολή.
    Με αντικαταβολή χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στον χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει με μετρητά μόνο το αντίτιμο του προϊόντος. Τα έξοδα της αντικαταβολής θα επιβαρύνουν την εταιρεία μας.
  2. Μέσω υπηρεσίας Viva wallet.
    Η Biogrecia.gr δέχεται χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες, PayPal ως τρόπο πληρωμής. Αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια της συναλλαγής χάρη στα πρωτοποριακά, πιστοποιημένα συστήματα κρυπτογράφησης. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποθηκεύει δεδομένα καρτών ή συναλλαγών. Αποθηκεύει απλώς μια αναφορά στη συναλλαγή που έγινε. Για την κρυπτογράφηση των στοιχείων σας, χρησιμοποιούμε τη σύγχρονη μέθοδο SecureSocketLayer (SSL).

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλα τα βήματα, επιβεβαιώνεται η παραγγελία σας από το σύστημα και αυτοματοποιημένα σας ενημερώνει για τη λήψη της παραγγελίας.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας, είναι πιθανόν να λάβετε κάποια email σχετικά με την πρόοδό της.

Υπαναχώρηση

Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας του και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και όχι απαραίτητα νέα παραγγελία, χωρίς να αιτιολογήσει την επιστροφή.
Ο έμπορος οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους.
Στα χρήματα που θα επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή για την αγορά.

Επιστροφή

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο. Αλλαγή για δεύτερη φορά των ήδη αλλαγμένων προϊόντων δεν γίνεται. Το προϊόν προς αντικατάσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε, τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν αποκλειστικά την Εταιρεία μας.

Ομοίως, για τις περιπτώσεις που, παρά τον ποιοτικό έλεγχο, αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που σας παραδόθηκε, τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν αποκλειστικά την Εταιρεία μας.

Για να πραγματοποιήσετε την επιστροφή, πρέπει να μεταβείτε στην Ενότητα «Εξυπηρέτηση Πελατών» και να επιλέξετε τη φόρμα επιστροφής, όπου θα σας ζητηθούν το όνομα και το επώνυμό σας, το email & τηλέφωνό σας, o αριθμός παραγγελίας, η ημερομηνία παραγγελίας, το όνομα προϊόντος, ο κωδικός προϊόντος, η ποσότητα και η αίτια επιστροφής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, καθώς πληκτρολογείτε τον εξαψήφιο κωδικό και το κουμπί «Συνέχεια».

Ακύρωση παραγγελίας

Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της, μπορείτε να κάνετε πίσω και να αφαιρέσετε τις ποσότητες από το καλάθι των αγορών.

Εάν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παραγγελία και δεν έχετε ενημερωθεί ακόμη για την αποστολή της παραγγελίας, μπορείτε να επικοινωνείσετε με email στο info@biogrecia.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει να ακυρώσει την παραγγελία σας.

Τόποι παράδοσης προϊόντων και έξοδα αποστολής

To biogrecia.gr παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

-Για αποστολές εντός του ελλαδικού χώρου, η παράδοση των προϊόντων γίνεται στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία μας, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος διακίνησης κυμαίνεται από 1 έως 3 ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας με δυνατότητα αυθημερών παράδοσης εντός Αττικής με επιπλέων κόστος κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από τη συγκέντρωση των προϊόντων στην αποθήκη μας).

-Για αποστολές σε Κύπρο, η παράδοση των προϊόντων γίνεται στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία μας, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος διακίνησης κυμαίνεται από 1 έως 10 ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας (ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από τη συγκέντρωση των προϊόντων στην αποθήκη μας).

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία courier παραδίδει από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός Αργιών. Η ανωτέρω προθεσμία δεν ισχύει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που μπορεί να επηρεάσει τους χρόνους παράδοσης.

Τιμές προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα είναι οι τελικές τιμές, δηλαδή σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.. Το biogrecia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών του. Ωστόσο, ο πελάτης δεσμεύεται, κατά την παραλαβή του προϊόντος, να καταβάλει το τίμημα που είχε το προϊόν κατά τον χρόνο της παραγγελίας του.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Την παρούσα σύμβαση διέπει το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τέτοιου είδους συμβάσεις είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Ο πελάτης του biogrecia.gr μπορεί να επικοινωνεί με email στο info@biogrecia.gr